Aplinkosauga ir kokybė

Elektros energijos sunaudojimas

Per praėjusius metus elektros energijos suvartojimas 1 kg verpalų sumažėjo dėl sumažėjusios gamybos.
 
Šildymui skirto kuro sunaudojimas

Padidėjo kuro sąnaudos, nes padidėjo šildomas plotas.

Vanduo žaliavos ruošimui

Mažas nuokrypis.

Utilizuotos perdirbtos vilnos atliekos

Per praėjusius metus žaliavos atliekų mažiau dėl sumažėjusios gamybos.

Verpimo alyva

Mažas nuokrypis.

Plastikas

Per praėjusius metus  buvo sunaudota mažiau pakavimo medžiagų, nes sumažėjo gamyba.